Jongeren

De uitvoering van besluiten op onderwerpen zoals duurzame energie, klimaatadaptatie, woningbouw, de ontwikkeling van het buiten gebied en het sociale domein, zijn generatie overschrijdend. Het is voor de PCG vanzelfsprekend om onze jongeren te betrekken. De PCG is daarom blij met het feit dat er een jongerenraad is en wil hier in de nieuwe raadsperiode nauw mee optrekken.

Betaalbare woningen

Er moeten in de komende jaren veel huizen gebouwd worden. Zowel starterswoningen als sociale huurwoningen. Hiervoor moet door de gemeente actief worden samengewerkt met projectontwikkelaars, grondeigenaren en initiatiefnemers. Daarnaast moet er duidelijk beleidkomen voor het ontwikkelen van pre-mantelzorgwoningen, het splitsen van woningen en het transformeren van grote gebouwen naar bijvoorbeeld appartementen.

Ondernemerschap

Ondernemers moeten niet gehinderd worden door onnodige regels en barières. Daarnaast moet de detailhandel in verschillende kernen worden gestimuleerd om de leefbaarheid te verhogen en de locale economie te bevorderen.

De agrarische sector heeft een belangrijke positie in de gemeente Buren die niet verslechterd mag worden. Zij moeten dan ook de ruimte krijgen voor schaalvergroting en verduurzaming.

Biodiversiteit

De bevordering van biodiversiteit is van groot belang en een Bijbelse opdracht. Dit verdiend de aandacht van de gemeente in haar maai- en zaaibeleid. Ook dient de gemeente ondernemers en inwoners te informeren en te stimuleren om een bijdrage te leveren aan de bevordering van biodiversiteit.

Openbare Ruimte

De gemeente moet meer toezicht gaan houden op de uitvoering en kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast moet er meer oog zijn voor biodiversiteit en de wensen van inwoners en ondernemers. Burense ondernemers moeten kunnen inschrijven bij openbare aanbestedingen.

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn voor ons erg belangrijk. Deze horen er dan ook verzorgd en goed onderhouden uit te zien. Wij zullen ons hier ook in de komende raadsperiode voor in blijven zetten.

We willen enkele genomen besluiten terugdraaien wat betreft de kosten voor het onderhoud. Wanneer het onderhoud voor onbepaalde tijd is afgekocht, moet dit ook na 2030 blijven gelden.

Wegen

Het is belangrijk dat er evenwicht is tussen mobiliteit, woongenot en veiligheid. Veiligheid op de schoolroutes is een absolute vereiste. Kinderen moeten de schoolroutes zo veilig mogelijk kunnen afleggen. Daarnaast zijn er enkele plaatsen in de gemeente waar het verkeer enorm is toegenomen. Op deze locaties dient de veiligheid verbetert te worden.

De verkeersdoorstroming in de regio moet worden verbetert. In het bijzonder is de verbreding van de Rijnbrug wenselijk.

Financiën

We staan voor verantwoord financieel beleid waarbij er geen lastenverhoging plaatsvindt, dan indien nodig alleen de maximale inflatiecorrectie.

Gemeentelijk vastgoed

De gemeente moet geen vastgoedbeheerder zijn. Daarom vinden we dat bestaand vastgoed moet worden verkocht tegen marktconforme voorwaarden.

Voor het verkopen van het gemeentehuis is de PCG terughoudend. Dit moet eerst goed onderzocht worden zodat duidelijk is wat de financiële consequenties zijn en wat de gevolgen zijn voor de dienstverlening naar onze inwoners.