writing-1149962_1920

De PCG Buren heeft een trouwe achterban in alle kernen van de Gemeente Buren. Hier zijn wij erg dankbaar voor en dit geeft ons ook de motivatie om door te gaan met ons politieke werk. Met een lidmaatschap zorgt u er nog meer voor dat wij ons voor u kunnen blijven inzetten en het PCG-geluid in de gemeente Buren kunnen laten horen.

Door lid te worden van de PCG Buren, kunt u ons nog beter steunen:

 • Met uw lidmaatschap steunt u onze politieke activiteiten. Politiek met de Protestants Christelijke normen en waarden als basis, geïnspireerd door de Bijbel, Gods Woord.
 • U wordt regelmatig via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden over ontwikkelingen in onze gemeente en in de PCG.
 • Bij belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente kunnen wij u snel en adequaat informeren.
 • Het wordt voor u zichtbaar hoe de PCG voor uw belangen opkomt binnen onze gemeente. U heeft indien nodig ook direct contact met het bestuur of de fractie. Hiermee ook een directe lijn met de politiek. Dit geldt uiteraard ook voor niet leden. Wij zijn er voor alle inwoners binnen de gemeente Buren.
 • In de politiek hebben we ook uw gebed nodig, waarbij we in geval van nood of zorgelijke ontwikkelingen rondom principiële politieke beslissingen, dit specifiek onder uw aandacht kunnen brengen’.

  1. ​lid te willen worden van de PCG Buren;

  2. van de statuten en het huishoudelijk regelement van de partij kennis te hebben genomen en hier mee instem;

  3. de door de ledenvergadering vastgestelde jaarlijks te betalen contributie te zullen voldoen, deze bedraagt € 15,00 per jaar;

  4. in te stemmen met het (doen) verwerken van mijn persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van de PCG Buren.