1. Algemene gegevens
Naam ANBI:Protestants Christelijke Groepering / PCG Buren
ANBI-Status:Toegewezen
RSIN / Fiscaal nummer:816449508
Kamer van Koophandel:40157286
Website:www.pcgburen.nl
E-mail:[email protected]
Postadres:Hoogmeien 18, 4033 BG Lienden

2. Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is vastgelegd in artikel 3 van de statuten. De statuten zijn te vinden op https://www.pcgburen.nl/statuten.

3. Hoofdlijnen beleidsplan

Het beleidsplan van de vereniging bestaat in hoofdlijnen uit:

  • het vaststellen van een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen;
  • het vaststellen van het verkiezingsprogramma, minimaal eens in de vier jaar;
  • het organiseren van campagneactiviteiten;
  • het organiseren van ledenvergaderingen, minimaal eens per jaar.

Meer details hierover zijn ook te vinden in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is te vinden op https://www.pcgburen.nl/huishoudelijk-reglement.

4. Bestuur

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in artikel 10 en 11 van de statuten. De statuten zijn te vinden op https://www.pcgburen.nl/statuten/

De actuele samenstelling van het bestuur is te vinden op https://www.pcgburen.nl/onze-mensen.

5. Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten declareren.

6. Jaarverslagen en financiële verantwoording

Klik op de onderstaande knoppen om de jaarverslagen, inclusief financiële verantwoording, in te zien:

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023

7. Toelichting financiële verantwoording

De PCG Buren is een politieke partij zonder winstoogmerk. De contributiegelden worden aangewend om de kosten van de vierjaarlijkse verkiezingen te financieren. Er worden geen gelden aan bestuurders etc. uitgekeerd.