De Protestants Christelijke Groepering (PCG) is een politieke partij binnen de Gemeente Buren. Wij zijn al meer dan 75 jaar politiek actief. Het uitgangspunt voor onze dagelijkse politiek is overigens al veel ouder, namelijk de Bijbel. 

Dit betekent niet dat onze standpunten hierdoor achterhaald zijn, integendeel. Het motiveert ons om als PCG te staan voor een verantwoorde, betrouwbare en ook vooruitstrevende manier van politiek bedrijven. 

Wij zijn bewust niet gebonden aan een landelijke politieke partij, om ons zodoende concreet en zelfstandig te kunnen focussen op de uitdagingen die er in onze gemeente liggen. Wij luisteren kerngericht naar wat belangrijk is, en willen uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dit houdt voor ons onder andere in; geen onnodige lastenverhogingen, meer aandacht voor een goede en veilige leefomgeving. Hier hoort uiteraard ook meer woningbouw bij. 

Mocht u hierover vragen hebben, of een probleem of uitdaging politiek bespreekbaar willen maken, meldt u gerust bij een van de kernvertegenwoordigers. 

Wij gaan de verkiezingen in met 3 steekwoorden; Verantwoord, Betrouwbaar en Vooruitstrevend. Wellicht komt u dit bekend voor. Klopt, dit waren ook de steekwoorden bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Dit laat zien dat de PCG gaat voor continuïteit. Meebewegen en vooruitstreven handelen waar nodig, maar niet veranderen om het veranderen. 

Vanuit onze opdracht als rentmeester voor de schepping, vinden we de energietransitie een belangrijk thema. Maar wel op een eerlijke en verantwoorde manier voor alle inwoners. De PCG heeft aandacht voor alle inwoners en de thema’s die daarbij horen. 

Mocht u meer willen weten over ons standpunt over specifieke onderwerpen, neem contact met ons op via het contactformulier of mail naar: [email protected]

En ja, er zijn ook moeilijke thema’s, zeker de komende raadsperiode. Maar met een goede communicatie richting de inwoners, en het vertellen van het complete verhaal gaan we hier samen als gemeente Buren uitkomen. 

Wij vinden een stabiel en verantwoord gemeentebestuur belangrijk. Daar kunt u op rekenen. 

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de PCG? Klik dan hier.

De huidige fractie v.l.n.r: Harry Koning, Jan Keuken (fractievoorzitter), Elbert van Leeuwen, Christiaan de Lange en Rijk Prosman