Column raadsraat: Kanonnen van Buren

Voor de PCG is de Bijbel het uitgangspunt bij ons politieke werk. Niet gebonden aan een landelijke politieke partij of kerkgenootschap willen wij het geloof in de gemeente Buren een ...
Lees verder

Burgemeester Ostendorp geïnstalleerd

Op vrijdag 10 maart jl. werd Hans Martijn Ostendorp als burgemeester van gemeente Buren ge├»nstalleerd door commissaris van de koning in Gelderland, John Berends. Een burgemeester, maar bovenal een burgervader wil ...
Lees verder

PCG in de bres voor oud papierinzameling door vrijwilligers

In de afgelopen periode is er veel onzekerheid ontstaan bij kerken, maatschappelijke organisaties en verenigingen in onze gemeente door de communicatie vanuit de Avri en het voorgenomen besluit over het ...
Lees verder

Hans Martijn Ostendorp beoogd burgemeester van Buren

De gemeenteraad heeft in een geheime stemming besloten om Hans Martijn Ostendorp aan te bevelen als nieuwe burgemeester van gemeente Buren. Deze stemming vond plaats tijdens een besloten raadsvergadering op ...
Lees verder

Nazi-schat Ommeren

Op dinsdag 3 januari j.l. vierde het Nationaal Archief de jaarlijkse Openbaarheidsdag. De schatkaart van een nazi-schat die mogelijk in Ommeren ligt, werd op deze dag openbaar gemaakt. Als PCG Buren willen we nogmaals benadrukken; graven ...
Lees verder

PCG-motie voor Witte Anjer perkje unaniem aangenomen

In de gemeente Buren wonen veteranen, familie van veteranen en nabestaanden. Overigens, een veteraan kennen of niet, voor zijn of haar inzet voor onze vrede mogen we allemaal dankbaar zijn. Zij ...
Lees verder

Verbreding Rijnbrug een stapje dichterbij

Onlangs werd bekend dat het Rijk 40 miljoen euro gaat bijdragen aan de verbreding van de Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting het verbeteren ...
Lees verder

Erik Zaaijer te gast in de podcast van SGP-jongeren Oost-Betuwe

Fractievoorzitter Erik Zaaijer was onlangs te gast bij de podcast van de SGP-jongeren Oost-Betuwe. Hij ging hier in gesprek met Henry Draaijer. Ze bespraken van alles met betrekking tot de ...
Lees verder

Vaststelling begroting 2023

Op 10 november vergaderde de gemeenteraad van Buren over de begroting 2023-2026. PCG Buren heeft in een constructieve samenwerking met de andere politieke partijen de volgende zaken mogelijk gemaakt: Christiaan ...
Lees verder

Balanceren tussen economische en archeologische belangen

In het verlengde van de onlangs aangenomen omgevingsvisie is in de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw archeologiebeleid. Een onderwerp wat de nodige uitdagingen met zich mee bracht. Zo bleek ...
Lees verder