PCG-motie voor Witte Anjer perkje unaniem aangenomen

In de gemeente Buren wonen veteranen, familie van veteranen en nabestaanden. Overigens, een veteraan kennen of niet, voor zijn of haar inzet voor onze vrede mogen we allemaal dankbaar zijn. Zij ...
Lees verder

Verbreding Rijnbrug een stapje dichterbij

Onlangs werd bekend dat het Rijk 40 miljoen euro gaat bijdragen aan de verbreding van de Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting het verbeteren ...
Lees verder

Erik Zaaijer te gast in de podcast van SGP-jongeren Oost-Betuwe

Fractievoorzitter Erik Zaaijer was onlangs te gast bij de podcast van de SGP-jongeren Oost-Betuwe. Hij ging hier in gesprek met Henry Draaijer. Ze bespraken van alles met betrekking tot de ...
Lees verder

Vaststelling begroting 2023

Op 10 november vergaderde de gemeenteraad van Buren over de begroting 2023-2026. PCG Buren heeft in een constructieve samenwerking met de andere politieke partijen de volgende zaken mogelijk gemaakt: Christiaan ...
Lees verder

Balanceren tussen economische en archeologische belangen

In het verlengde van de onlangs aangenomen omgevingsvisie is in de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw archeologiebeleid. Een onderwerp wat de nodige uitdagingen met zich mee bracht. Zo bleek ...
Lees verder

De regenboog: teken van Gods trouw

We kunnen er deze week niet omheen. Zelfs op ons gemeentehuis wappert een regenboogvlag. Zoals veel symbolen, wordt ook de regenboog door verschillende groepen verschillend bekeken. De regenboog is meer ...
Lees verder

Column raadspraat: Het is maar net hoe je het bekijkt

Het is maar net hoe je het bekijkt. Deze zin is vaak het einde, of het begin van een discussie. De gemeenteraad is met frisse energie begonnen aan het nieuwe ...
Lees verder

Maidenspeech Jan Keuken

Op 5 juli 2022 werd PCG raadslid Jan Keuken geïnstalleerd. Op 20 september jl. hield hij zijn maidenspeech in de raadzaal van gemeente Buren. Het punt van behandeling was de ...
Lees verder

Petitie tegen stikstofbeleid

5 juli was een bijzondere dag. De agrariers uit de gemeente Buren kwamen op het gemeentehuis in Maurik een petitie aanbieden tegen het stikstofbeleid. In de landelijke media was vooral ...
Lees verder

GB, PCG en CDA presenteren coalitieakkoord

De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord ‘Samen voor het Buren van morgen’. Samenwerking is de basis voor de komende jaren. Iedereen mag meedenken om ...
Lees verder