Vooruitblik 2024

Inmiddels zit het kerstreces erop en kunnen we als PCG-Fractie weer beginnen met een nieuw politiek seizoen in 2024. Inmiddels is het winter, maar de sneeuw laat nog een beetje ...
Lees verder

Terugblik vanuit de fractie naar 2023

Inmiddels zijn we aan het eind van het kerstreces gekomen en lopen we als PCG-fractie weer warm voor het nieuwe politieke seizoen. In 2023 is er veel gebeurd. Zoals op ...
Lees verder

Vaststelling begroting 2024

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 november jl., heeft de gemeenteraad van Buren de begroting voor 2024 vastgesteld. Jan Keuken sprak namens de PCG de bijdrage uit voor de Algemene ...
Lees verder

Column raadspraat: obstakels wegnemen voor woningbouw

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Rijk Prosman, raadslid voor PCG Buren. “De gemeente Buren ...
Lees verder

Herfstcolumn: Waardering voor geschiedenis en cultuur

U verwacht misschien dat ik in deze column de speerpunten van de PCG nog eens extra ga benoemen. Dat klopt. Dat ga ik zeker doen, maar ik begin er niet ...
Lees verder

Column: Zomerreces. Reflecteren en vooruitkijken

Op dit moment ligt de politiek in de gemeente Buren nagenoeg stil. Het zomerreces is altijd een moment van rust en bezinning. Dit moeten we eigenlijk vaker hebben. Die rust ...
Lees verder

Algemene beschouwingen Kaderbrief 2023

MAURIK – Tijdens de raadsvergadering van 6 juli jl. heeft Christiaan de Lange namens PCG Buren de algemene beschouwingen uitgesproken. Hieronder kunt u de uitgesproken tekst teruglezen. Mijnheer de voorzitter, ...
Lees verder

Bedrijfsbezoek Zorgboerderij Hoog-Broek

Op donderdag 15 juni jl. bezocht de PCG-fractie Zorgboerderij Hoog-Broek en hoveniersbedrijf Hoog-Broek Groen. Ton en Annemieke de Kock vertelden hoe de zorgboerderij is ontstaan. Zij bieden plaats aan jongeren ...
Lees verder

Flexwoningen voor Buren?

MAURIK – Rijk Prosman, raadslid namens PCG Buren, heeft tijdens de raadsvergadering van 30 mei enkele vragen aan het college gesteld over het bouwen van flexwoningen in gemeente Buren. Dit ...
Lees verder

Wisseling in de fractie

Erik Zaaijer stopt als raadslid en fractievoorzitter, maar blijft als fractieadviseur Via dit nieuwsbericht willen wij u informeren over een wisseling die gaat plaatsvinden in de fractie van PCG Buren. ...
Lees verder