Fractie + WH
Betuwe-hashtag
Fractie
Bloemenveld
Fractie + WH
Lienden
Gemeentehuis_IMG_1954
previous arrow
next arrow

VERANTWOORD, BETROUWBAAR EN VOORUITSTREVEND

Dat zijn de kernwaarden van de PCG waarmee we de belangen van alle inwoners van gemeente Buren wil behartigen.

De PCG Buren is al tientallen jaren een politieke partij, die niet gebonden is aan een landelijke partij. De PCG richt zich op zaken in uw directe leefomgeving. Zij luistert naar wat u belangrijk vindt en probeert op basis daarvan verantwoord en betrouwbaar de belangen van de gemeente te behartigen. Dus geen onnodige lastenverhoging. Maar wel aandacht voor een goede en veilige leefomgeving. Daarom streeft de PCG naar stabiliteit en continuïteit op alle beleidsterreinen. Zij laat zich hierbij leiden door Gods Woord.


LAATSTE NIEUWS

Podcast Burenpraat brengt politiek dichtbij

PCG Buren is gestart met het uitbrengen van een podcast over de gemeentepolitiek in de Gemeente Buren. De trailer en de eerste aflevering van de podcast Burenpraat, zijn inmiddels te ...

Vooruitblik 2024

Inmiddels zit het kerstreces erop en kunnen we als PCG-Fractie weer beginnen met een nieuw politiek seizoen in 2024. Inmiddels is het winter, maar de sneeuw laat nog een beetje ...

Terugblik vanuit de fractie naar 2023

Inmiddels zijn we aan het eind van het kerstreces gekomen en lopen we als PCG-fractie weer warm voor het nieuwe politieke seizoen. In 2023 is er veel gebeurd. Zoals op ...

Meer nieuws ➠

PCG BUREN STAAT VOOR

  • Verantwoord klimaatbeleid en bevordering van biodiversiteit
  • Ruimte voor ontwikkeling en verduurzaming van de agrarische sector
  • Stimuleren van de lokale economie
  • Betaalbare woningen voor eigen inwoners
  • Aandacht voor het gezin als hoeksteen van de samenleving
  • Zondagsrust
  • Gezonde financiën
  • Een klantgericht en efficiënt gemeentebestuur

Onze standpunten


MAAK KENNIS MET ONZE MENSEN

Meer mensen ➠