Financiƫn

We staan voor verantwoord financieel beleid waarbij er geen lastenverhoging plaatsvindt, dan indien nodig alleen de maximale inflatiecorrectie.

Gemeentelijk vastgoed

De gemeente moet geen vastgoedbeheerder zijn. Daarom vinden we dat bestaand vastgoed moet worden verkocht tegen marktconforme voorwaarden.

Voor het verkopen van het gemeentehuis is de PCG terughoudend. Dit moet eerst goed onderzocht worden zodat duidelijk is wat de financiƫle consequenties zijn en wat de gevolgen zijn voor de dienstverlening naar onze inwoners.

Herindeling

De PCG is tegen herindeling van de gemeente. Wel moet er met andere gemeenten worden samengewerkt, waar dat meerwaarde heeft. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar plattelandsgemeenten uit de regio.

Werken

De gemeente Buren moet aantrekkelijk zijn om te wonen, maar Buren moet ook een gemeente zijn waar voldoende werk is. De gemeente Buren zal door middel van regelgeving en beleid een aantrekkelijk klimaat moeten scheppen om ondernemers goede kansen te bieden voor de ontwikkeling van hun bedrijven. Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van bedrijvigheid. Daarom is het oplossen van knelpunten in het wegennet van groot belang (zie bereikbaarheid).

Recreatie

Wij zijn geen voorstander van grootschalige recreatie. We willen graag een gemeente zijn voor fiets- en wandelrecreatie. Daarnaast zijn we voor kleinschalige verblijfsrecreatie zoals we nu al zien op boerderij-campings en kleinschalige bed-en-breakfast locaties.

Grote bungalowparken passen niet binnen onze gemeente en zeker niet wanneer deze in het karakteristieke buitengebied zoals bijvoorbeeld de uiterwaarden moeten komen.

Cultuur

We willen dat het weer mogelijk wordt om subsidie te verlenen op het onderhoud van gemeentelijke monumenten.

Het karakteristieke landschap moet behouden en waar nodig versterkt worden. We willen dat hoogstamboomgaarden behouden blijven en klompenpaden in overleg met grondeigenaren worden uitgebreid.

Onderwijs

Waar mogelijk moet in iedere kern een basisschool blijven. De kwaliteit van het onderwijs is echter belangrijker dan de locatie. Als een school (door te weinig leerlingen) de gewenste kwaliteit niet meer kan borgen, moeten er keuzes worden gemaakt. Daarbij moeten ouders betrokken worden.

(Jeugd)zorg

Er moet beter toezicht en controle komen op de uitgaven binnen het sociale domein. Vanzelfsprekend mogen jongeren niet de dupe worden van bezuinigingen. Zorg moet op zorgvuldige wijze worden toegewezen met duidelijke budget toewijzigingen. Misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggeld moet hard worden aangepakt. Er moet ruime aandacht voor zorg en eenzaamheid zijn voor en onder de ouderen binnen onze gemeente.

Versterking van het gezin

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Wanneer relaties stuklopen, zijn kinderen vaak de dupe. Daarom willen we ons inspannen voor het instandhouden van relaties, zodat kinderen niet vroegtijdig in (langdurige) zorgtrajecten terecht komen.

Reclames die ontrouw stimuleren moeten worden geweerd in de openbare ruimtes in onze gemeente. Daarnaast moet relatietherapie en relatiebemiddeling mogelijk worden gemaakt.