De Protestants Christelijke Groepering in Buren is een samensmelting uit 4 kernen.  De PCG Buren is ontstaan uit onder andere de PCG Lienden, die haar basis voornamelijk in Ingen en Lienden had. Daarnaast bestonden er ook nog de PCG Buren en de PCG Maurik. Maar daarover hieronder meer. 

De PCG in Lienden werd opgericht in de jaren 30 van de vorige eeuw. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw werd de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen opgesteld door de kerkbesturen van Hervormd Ingen en Hervormd Lienden. 

Gelijktijdig met de oprichting van de Eben-Haëzerschool werd de PCG in Lienden omgevormd tot een zelfstandige groepering. De belangrijkste drijfveer hierachter was meester de Groot, die ook de eerste lijsttrekker was. De PCG ging in Lienden door met onder andere de latere PCG-wethouder H. Freeke. 

Top 5 kandidatenlijst PCG Lienden 1986

De PCG in Buren heeft ook een lange geschiedenis. Een van de bekendste persoonlijkheden binnen deze afdeling was de heer Thijssen, die tientallen jaren in de gemeenteraad van Buren heeft gezeten. 

De PCG in Maurik is opgericht in 1998. De oprichter hiervan was Dhr. G. van Ledden. 

Nog steeds zijn PCG’ers uit voorgaande jaren sterk betrokken bij het wel en wee van de partij. Ook is er inmiddels een vernieuwing in het de bestuur en de (steun)fractie doorgevoerd. Dit tekent de PCG; respect voor het verleden, maar ook focussen op vooruitstrevende politieke oplossingen voor de hedendaagse gemeentelijke uitdagingen. 

Nog steeds heeft de PCG een sterke achterban in de Kernen Lienden, Maurik, Ingen en Buren. Dit wil niet zeggen dat de PCG geen aandacht heeft voor de andere kernen, integendeel. Deze drie afdelingen van de PCG werden bij de herindeling van 1999 samengevoegd tot één groepering. Dit is de PCG Buren zoals hij nu nog steeds actief is in de gemeente Buren. Een partij die het dagelijkse politieke handelen nog steeds baseert op de Protestants Christelijke waarden van uit de Bijbel.