Energie

We staan voor verantwoord klimaatbeleid. Dat betekent niet dat we klakkeloos vruchtbare landbouwgrond en mooi landschap moeten opofferen voor windmolens en zonnepanelen. Wij hebben een sterke voorkeur voor zon-op-dak en zon-op-water.

We zullen ons houden aan de regionale afspraken die gemaakt zijn wat betreft de opwekking van duurzame energie. Tegelijk staan we open voor alternatieve vormen zoals kernenergie en het gebruik van waterkracht.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met hittestress en wateroverlast. Daarom zullen we moeten zorgen dat we ook onze omgeving hierop aanpassen. We willen een strategische aanpak om wijken en dorpen te vergroenen. Maar ook is stabiel waterschap van belang voor onze agrariƫrs om zo de voedselvoorzieningen te kunnen blijven garanderen.

Biodiversiteit

De bevordering van biodiversiteit is van groot belang en een Bijbelse opdracht. Dit verdiend de aandacht van de gemeente in haar maai- en zaaibeleid. Ook dient de gemeente ondernemers en inwoners te informeren en te stimuleren om een bijdrage te leveren aan de bevordering van biodiversiteit.