PCG stelt vragen over wateroverlast

Op woensdag 6 oktober jl. is er veel regen gevallen. Op verschillende plaatsen in de gemeente Buren ontstond er overlast door de grote stortbuien. Bij een aantal huizen liep het water zelfs naar binnen. We zien dat dit steeds vaker voorkomt. Aangezien de gemeente als wegbeheerder verantwoordelijk is en een zorgplicht heeft voor een goede afvoer van het overtollige water, heeft de PCG vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over o.a. welke maatregelen er worden genomen om deze wateroverlast in de toekomst te voorkomen.