Vaststelling begroting 2024

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 november jl., heeft de gemeenteraad van Buren de begroting voor 2024 vastgesteld. Jan Keuken sprak namens de PCG de bijdrage uit voor de Algemene …

Algemene beschouwingen Kaderbrief 2023

MAURIK – Tijdens de raadsvergadering van 6 juli jl. heeft Christiaan de Lange namens PCG Buren de algemene beschouwingen uitgesproken. Hieronder kunt u de uitgesproken tekst teruglezen. Mijnheer de voorzitter, …

Bedrijfsbezoek Zorgboerderij Hoog-Broek

Op donderdag 15 juni jl. bezocht de PCG-fractie Zorgboerderij Hoog-Broek en hoveniersbedrijf Hoog-Broek Groen. Ton en Annemieke de Kock vertelden hoe de zorgboerderij is ontstaan. Zij bieden plaats aan jongeren …

Flexwoningen voor Buren?

MAURIK – Rijk Prosman, raadslid namens PCG Buren, heeft tijdens de raadsvergadering van 30 mei enkele vragen aan het college gesteld over het bouwen van flexwoningen in gemeente Buren. Dit …

Wisseling in de fractie

Erik Zaaijer stopt als raadslid en fractievoorzitter, maar blijft als fractieadviseur Via dit nieuwsbericht willen wij u informeren over een wisseling die gaat plaatsvinden in de fractie van PCG Buren. …

Jongerenbijeenkomst: Georganiseerde criminaliteit

Op 24 mei organiseren PCG Buren en SGP-jongeren Oost-Betuwe een avond over georganiseerde criminaliteit. Op deze avond spreken burgemeester Ostendorp van de gemeente Buren en Mohamed Hedi, ervaringsdeskundige. De avond …

Knorhof: dilemma tussen emotie en ratio

Inmiddels is het een feit dat de gemeenteraad van Buren tijdens de raadsvergadering van 25 april jl. een streep heeft gezet door de mogelijke herbouw van het varkensbedrijf Sebava in …