Column raadspraat: keuzestress

Onze gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden en vormen het hoogste orgaan van de gemeente. Om de week plaatsen wij op deze plek een column van een raadslid. Raadsleden komen in de raad omdat inwoners op ze stemmen. Hun taak is om kaders te stellen aan de gemeente en daarbij op te komen voor de belangen van u als inwoner. Hoe kijken raadsleden aan tegen onderwerpen die in de gemeente spelen? Deze week vertelt fractievoorzitter Erik Zaaijer (PCG) over wat hem bezighoudt.

Keuzestress

Wie kent het woord niet. En hoe verschillend wordt het wel niet door iedereen ervaren. Of juist helemaal niet. Zeker in de tijd gezien waar inmiddels ruim een jaar het coronavirus allesbepalend is geweest. Gelukkig hebben er inmiddels versoepelingen plaatsgevonden, waardoor er weer mogelijkheden zijn en we weer ergens uit kunnen kiezen wat we willen gaan doen.

Ook in Buren moeten we keuzes maken. Flinke en vooral financiƫle opgaven, zoals de zorg voor kwetsbare inwoners, verkeersveiligheid, groen- en inrichtingsbeleid van het buitengebied en nieuwbouwprojecten , huisvesting scholen, duurzame energieopwekking en dan dit alles ook nog m.b.v. inwoners- en overheidsparticipatie.

Duidelijk is dat er gekozen moet worden wat wel en wat niet kan en hoever willen we gaan met bepaalde opgaven. Sommige opgaven zijn landelijk verplicht, zoals het doen van een bod aan de provincie voor het opwekken van duurzame energie. Maar ook hierin is er een keuze; hoever willen we gaan? Zoveel als mogelijk?  Of bescheiden en aansluiten bij de minimale landelijke opgave? Het is tenslotte wel zo dat de keuzes voor windmolens voor lange tijd bepalend is hoe een bepaald gebied van onze gemeente en inwoners gaat veranderen .

Andere opgaven moeten gekoppeld zijn aan heldere kaders, met heldere financiƫle onderbouwde consequenties. Iets waar de PCG voor staat. Met al die opgaven waar we als gemeente voor staan, wil je als raadslid dat we daarin gezamenlijk met inwoners en ondernemers keuzes maken welke zo goed als mogelijk aansluiten bij die opgave en ieders verwachtingen.

Betekent dit dan dat we iedereen tevreden kunnen stellen? Het antwoordt hierop is: nee, dat gaat niet lukken. Betekent dit dan dat we wel kunnen kiezen? Ja, dat kan en dat zal ook moeten, maar dan altijd met de achterliggende gedachte dat we het huishoudboekje op orde moeten houden. Zonder dat we dan weer naar u als inwoners toe moeten om extra geld. De PCG zal dit als uitgangspunt nemen. Dan hebben we in ieder geval geen last van keuzestress.