PCG-lid Gerrit van Kalkeren ontvangt onderscheiding in de orde van Oranje-Nassau

Gerrit van Kalkeren werd 26 april jl. letterlijk om de tuin geleid toen hij door Andre Elings ‘s morgens om 9.15 uur werd opgehaald om voor een wazige, maar blijkbaar toch geloofwaardige reden naar de pastorietuin van de PKN kerk Lienden te komen. Overigens een tuin welke Gerrit al jaren als vrijwilliger onderhoudt.

Toen hij daar aan kwam, begon het bij Gerrit pas een beetje te dagen. Onze burgemeester mevrouw Meijers was er aanwezig, familie en ook vele bekenden uit Lienden. Al snel werd uit het verhaal van de burgemeester duidelijk waar het om ging. Gerrit is al meer dan 40 jaar vrijwillig actief op velerlei terrein: of het nu gaat om oud papier ophalen, om het rondbrengen van de lidmaatschapskaarten van de ijsvereniging, het ophalen van de vrijwillige bijdrage voor de kerk; Gerrit is er en zorgt voor de nodige drive om het geregeld te krijgen.

En ondanks zijn leeftijd van inmiddels 69 jaar, is het zeer bijzonder om te zien met hoeveel energie en vele fietskilometers dit samen op gaat. Daar komt ook nog bij dat Gerrit de catering altijd belangrijk vindt en hij al zijn collega vrijwilligers voorziet van de nodige energie in de vorm van een warme hap die nodig is om al die taken te volbrengen. Kortom, een man uit 1 stuk maar ook een uniek mens met een groot hart, waar de hele gemeente Buren met recht trots op mag zijn.

Wat het geheel nog meer uniek maakt, is dat Gerrit onze enige inwoner is welke én de vrijwilligersprijs van de gemeente Buren heeft ontvangen (2007) én nu dan ook een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Het is een groot compliment waard en daarom ook volledig terecht dat Gerrit onderscheiden is voor zijn lange carrière als allround vrijwilliger binnen onze gemeente.

De PCG-fractie feliciteert Gerrit van harte met zijn onderscheiding en wenst hem Gods onmisbare Zegen en kracht toe voor de toekomst.

Fractievoorzitter Erik Zaaijer brengt een bezoek bij Gerrit