De regenboog: teken van Gods trouw

We kunnen er deze week niet omheen. Zelfs op ons gemeentehuis wappert een regenboogvlag. Zoals veel symbolen, wordt ook de regenboog door verschillende groepen verschillend bekeken. De regenboog is meer …

Maidenspeech Jan Keuken

Op 5 juli 2022 werd PCG raadslid Jan Keuken geïnstalleerd. Op 20 september jl. hield hij zijn maidenspeech in de raadzaal van gemeente Buren. Het punt van behandeling was de …

Petitie tegen stikstofbeleid

5 juli was een bijzondere dag. De agrariers uit de gemeente Buren kwamen op het gemeentehuis in Maurik een petitie aanbieden tegen het stikstofbeleid. In de landelijke media was vooral …

GB, PCG en CDA presenteren coalitieakkoord

De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA presenteert het coalitieakkoord ‘Samen voor het Buren van morgen’. Samenwerking is de basis voor de komende jaren. Iedereen mag meedenken om …

Column raadspraat: En nu verder…

De afgelopen verkiezingen gaven onze inwoners een duidelijk signaal. Gemeentebelangen Buren en het CDA kregen er beide een zetel bij en de PCG kreeg 170 stemmen meer. Deze drie partijen …

Datadiefstal gemeente Buren

Zoals u wellicht weet, is onze gemeente getroffen door een cyberaanval. Op 1 april 2022 vond er een ransomware-aanval plaats. Daarnaast zijn ook gevoelige persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie gestolen, welke …

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Gemeente Buren en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseren op 24 mei 2022 een informatieavond over biodiversiteit. Op deze avond vertelt een adviseur van het SLG wat inwoners zelf kunnen doen …

Nieuwe raad beëdigd

Op dinsdag 29 maart werd er afscheid genomen van 7 vertrekkende raadsleden en de oude raad van gemeente Buren. Op woensdag 30 maart werd vervolgens de nieuwe raad van gemeente …