Betaalbare woningen

Er moeten in de komende jaren veel huizen gebouwd worden. Zowel starterswoningen als sociale huurwoningen. Hiervoor moet door de gemeente actief worden samengewerkt met projectontwikkelaars, grondeigenaren en initiatiefnemers. Daarnaast moet er duidelijk beleidkomen voor het ontwikkelen van pre-mantelzorgwoningen, het splitsen van woningen en het transformeren van grote gebouwen naar bijvoorbeeld appartementen.

Ondernemerschap

Ondernemers moeten niet gehinderd worden door onnodige regels en barières. Daarnaast moet de detailhandel in verschillende kernen worden gestimuleerd om de leefbaarheid te verhogen en de locale economie te bevorderen.

De agrarische sector heeft een belangrijke positie in de gemeente Buren die niet verslechterd mag worden. Zij moeten dan ook de ruimte krijgen voor schaalvergroting en verduurzaming.

Glasvezel

Betrouwbare internetverbindingen zijn steeds belangrijker. Of het nu gaat om zorg op afstand of thuiswerken, iedereen moet kunnen beschikken over internet via glasvezel.

Werken

De gemeente Buren moet aantrekkelijk zijn om te wonen, maar Buren moet ook een gemeente zijn waar voldoende werk is. De gemeente Buren zal door middel van regelgeving en beleid een aantrekkelijk klimaat moeten scheppen om ondernemers goede kansen te bieden voor de ontwikkeling van hun bedrijven. Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van bedrijvigheid. Daarom is het oplossen van knelpunten in het wegennet van groot belang (zie bereikbaarheid).