Openbare Ruimte

De gemeente moet meer toezicht gaan houden op de uitvoering en kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast moet er meer oog zijn voor biodiversiteit en de wensen van inwoners en ondernemers. Burense ondernemers moeten kunnen inschrijven bij openbare aanbestedingen.

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn voor ons erg belangrijk. Deze horen er dan ook verzorgd en goed onderhouden uit te zien. Wij zullen ons hier ook in de komende raadsperiode voor in blijven zetten.

We willen enkele genomen besluiten terugdraaien wat betreft de kosten voor het onderhoud. Wanneer het onderhoud voor onbepaalde tijd is afgekocht, moet dit ook na 2030 blijven gelden.

Wegen

Het is belangrijk dat er evenwicht is tussen mobiliteit, woongenot en veiligheid. Veiligheid op de schoolroutes is een absolute vereiste. Kinderen moeten de schoolroutes zo veilig mogelijk kunnen afleggen. Daarnaast zijn er enkele plaatsen in de gemeente waar het verkeer enorm is toegenomen. Op deze locaties dient de veiligheid verbetert te worden.

De verkeersdoorstroming in de regio moet worden verbetert. In het bijzonder is de verbreding van de Rijnbrug wenselijk.