Jongeren

De uitvoering van besluiten op onderwerpen zoals duurzame energie, klimaatadaptatie, woningbouw, de ontwikkeling van het buiten gebied en het sociale domein, zijn generatie overschrijdend. Het is voor de PCG vanzelfsprekend om onze jongeren te betrekken. De PCG is daarom blij met het feit dat er een jongerenraad is en wil hier in de nieuwe raadsperiode nauw mee optrekken.

Recreatie

Wij zijn geen voorstander van grootschalige recreatie. We willen graag een gemeente zijn voor fiets- en wandelrecreatie. Daarnaast zijn we voor kleinschalige verblijfsrecreatie zoals we nu al zien op boerderij-campings en kleinschalige bed-en-breakfast locaties.

Grote bungalowparken passen niet binnen onze gemeente en zeker niet wanneer deze in het karakteristieke buitengebied zoals bijvoorbeeld de uiterwaarden moeten komen.

Cultuur

We willen dat het weer mogelijk wordt om subsidie te verlenen op het onderhoud van gemeentelijke monumenten.

Het karakteristieke landschap moet behouden en waar nodig versterkt worden. We willen dat hoogstamboomgaarden behouden blijven en klompenpaden in overleg met grondeigenaren worden uitgebreid.

Onderwijs

Waar mogelijk moet in iedere kern een basisschool blijven. De kwaliteit van het onderwijs is echter belangrijker dan de locatie. Als een school (door te weinig leerlingen) de gewenste kwaliteit niet meer kan borgen, moeten er keuzes worden gemaakt. Daarbij moeten ouders betrokken worden.

(Jeugd)zorg

Er moet beter toezicht en controle komen op de uitgaven binnen het sociale domein. Vanzelfsprekend mogen jongeren niet de dupe worden van bezuinigingen. Zorg moet op zorgvuldige wijze worden toegewezen met duidelijke budget toewijzigingen. Misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggeld moet hard worden aangepakt. Er moet ruime aandacht voor zorg en eenzaamheid zijn voor en onder de ouderen binnen onze gemeente.

Versterking van het gezin

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Wanneer relaties stuklopen, zijn kinderen vaak de dupe. Daarom willen we ons inspannen voor het instandhouden van relaties, zodat kinderen niet vroegtijdig in (langdurige) zorgtrajecten terecht komen.

Reclames die ontrouw stimuleren moeten worden geweerd in de openbare ruimtes in onze gemeente. Daarnaast moet relatietherapie en relatiebemiddeling mogelijk worden gemaakt.

Zondagsrust

Wij zijn voor het behoud van zondagsrust. God heeft de zondag geheiligd tot Zijn eer. Daarnaast zien wij de zondag als rustdag als iets positiefs voor de samenleving als geheel. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week.

Voor kleine ondernemers is het een extra last als zij onder dwang of drang hun winkel op zondag moeten openstellen. Wij zijn vóór een volledige winkelsluiting op zondag en we willen geen (sport)evenementen die op zondag worden georganiseerd.