Financiƫn

We staan voor verantwoord financieel beleid waarbij er geen lastenverhoging plaatsvindt, dan indien nodig alleen de maximale inflatiecorrectie.

Gemeentelijk vastgoed

De gemeente moet geen vastgoedbeheerder zijn. Daarom vinden we dat bestaand vastgoed moet worden verkocht tegen marktconforme voorwaarden.

Voor het verkopen van het gemeentehuis is de PCG terughoudend. Dit moet eerst goed onderzocht worden zodat duidelijk is wat de financiƫle consequenties zijn en wat de gevolgen zijn voor de dienstverlening naar onze inwoners.

Herindeling

De PCG is tegen herindeling van de gemeente. Wel moet er met andere gemeenten worden samengewerkt, waar dat meerwaarde heeft. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar plattelandsgemeenten uit de regio.