Vrijstelling onderzoeksplicht archeologie voor laan- en fruitboomteelt

Afgelopen week heeft het college van Buren een nieuwe beleidslijn vastgesteld m.b.t. de uitzondering voor archeologisch onderzoek voor de laan- en fruitboomteelt. De discussie hierover in het bestemmingsplan is destijds ...
Lees verder

PCG terughoudend op uitgifte van gronden voor windmolens en zonnepanelen

Energietransitie: in Nederland zijn er genoeg bestuurders die hun mond er vol van hebben. En eveneens genoeg Nederlanders die hun mond weer vol hebben van een bestuurder die weer (te) ...
Lees verder

PCG verheugd met starterslening

Het is een bekend gegeven dat de PCG Buren zich als politieke partij in het verleden maar zeker ook de laatste jaren zeer heeft ingespannen voor het bevorderen van woningbouw ...
Lees verder

Fractie van PCG Buren stelt schriftelijke vragen over informatieveiligheid binnen de gemeente

Ook gemeentes blijven niet gevrijwaard van cyberaanvallen. Op 1 december 2020 overkwam dit de gemeente Hof van Twente. Door een cyberaanval waren computersystemen van de gemeente niet meer toegankelijk. Het ...
Lees verder

Zon en wind beleid – Uw mening gevraagd!

Waarschijnlijk zijn er maar weinig mensen die het geweldig vinden om uit te kijken op windmolens. En zonnevelden zijn niet veel populairder, aangezien hierdoor veel kostbare landbouwgrond verloren gaat. Maar ...
Lees verder

PCG stemt in met de begroting van 2021

Het college heeft een sluitende begroting voor 2021 kunnen aanbieden aan de gemeenteraad. De PCG is hier positief over en heeft met deze begroting ingestemd. Wel heeft de PCG aangegeven ...
Lees verder

Energie en duurzaamheid

Het niet onbekend voor onze inwoners in de gemeente Buren dat de PCG-fractie zich altijd al vol heeft ingezet voor woningbouwontwikkeling en bevordering van nieuwbouwplannen. Het is zo langzamerhand bij ...
Lees verder

PCG positief over woningbouwplannen in de gemeente Buren

Het niet onbekend voor onze inwoners in de gemeente Buren dat de PCG-fractie zich altijd al vol heeft ingezet voor woningbouwontwikkeling en bevordering van nieuwbouwplannen. Sinds dat er na de ...
Lees verder

PCG zeer bezorgd over overdracht stortberg Avri

Het ligt in de planning dat de stortberg van Avri overgedragen wordt aan de provincie Gelderland. Daarvoor staan enkele miljoenen gereserveerd. Met de huidige rekenrente die de provincie hanteert is ...
Lees verder

Pleidooi voor waterkracht

Wethouder Duurzaamheid van de Gemeente Buren Pieter Neven houdt op de ALV van de VNG een krachtig pleidooi voor de duurzame energiebron waterkracht. Lees meer: https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/energie/buren-pleit-voor-waterkracht-als-alternatieve-opwektechniek
Lees verder